Om oss

A Million Minds är en politisk och religiöst obunden tanke- och handlingssmedja. Vi jobbar för att frigöra den potential och kapacitet som finns i miljonprogrammets förorter och vill skapa ett samhälle präglat av jämlika förutsättningar. Vårt särskilda fokus ligger på barn och ungas rättigheter.

Vi arbetar med följande ämnesområden

  • Social hållbarhet med fokus på ungas utveckling.
  • Opinionsbildning – Miljonprogrammets förorter ur ett globalt perspektiv.

 

Vårt mål

Genom att lyfta ungas egenmakt och framtidstro agerar vi som en katalysator för förändring. Vi ska bidra till en mer rättvis och nyanserad bild av hur miljonprogrammets förorter återspeglas i media och det allmänna samtalet. 


 
 

Madeleine Opira

Grundare och verksamhetschef

 
Foto: Vi i Kista-Rinkeby-Tensta/Jonas Carlsson.

Foto: Vi i Kista-Rinkeby-Tensta/Jonas Carlsson.

 

Madeleine har en examen i juridik från Leicester University i LLB law with French Law and Language. Hon är författare av boken Generation Integration och har blivit vald till årets uppstickare och inspiratör i tidningen Shortcut 2011 samt 2012. Madeleine har drivit flera satsningar för ungdomar och har internationell erfarenhet efter vistelser och studier i Spanien, England, USA, Sverige och Frankrike. Madeleine arbetar mycket med problemlösning av komplexa frågeställningar ur ett möjlighetsperspektiv. Hon har en stark tro på att förändring endast kommer till genom hårt arbete.

 

 
gertrude.jpg

Gertrude Opira

Ordförande

Gertrude arbetar som Head of Administration på sekretariatet för Östersjöstaternas råd. Gertrude ansvarar för att konsolidera A Million Minds strukturer vad gäller avtal, regelverk och rutiner så att de möter alla krav från såväl medlemmar som myndigheter. Hon är också bollplank och mentor till verksamhetschefen.

 

 

Jabou Foon

Ledamot

Jabou Foon är utbildad engelsk jurist med specialisering inom mänskliga rättigheter och EU-rätt. Jabou har över tio års internationell erfarenhet inom HR och rekrytering. Idag arbetar Jabou som arbetsmarknadskonsult för ett stort internationellt företag och driver föreningen Sisters in Business. Jabou brinner för samhällsfrågor och vill skapa förutsättningar för minoritetsgrupper att kunna skapa möjligheter på lika villkor.

jabou.jpg
 

 
ronny.jpg

Ronny Arnberg

Ledamot

Ronny har arbetat i över 40 år med hållbar samhällsutveckling hos Borlänge Energi. Utöver det har han även varit verksam hos Svenska miljöinstitutet. Internationella relationer, entreprenörskap och ungdomsverksamhet är frågor som Ronny håller varmt om hjärtat

 

 
ella.jpg

Ella Rudberg

Ledamot

Ella är digital marknadsstrateg med bakgrund inom journalistik och global utveckling. Hon har arbetat med organisationerna Peace & Love foundation och Peace Works Colombia med fokus på ungdomars engagemang i samhället. Idag arbetar hon som social media manager på Everyday School.