Styrelse

Home  /  Styrelse

 

 

STYRELSEN för A MILLION MINDS

 

 

 

Madeleine Opira – Grundare & verksamhetschefMadeleine Opira

btn_myprofile_160x33

”Don’t be affraid to give up the good, to go for the great”

Madeleine har en examen i juridik från Leicester University i LLB law with French Law and Language. Hon är författare av boken Generation Integration och har blivit vald till årets uppstickare och inspiratör i tidningen Shortcut 2011 samt 2012. Madeleine har drivit flera satsningar för ungdomar och har internationell erfarenhet efter vistelser och studier i Spanien, England, USA, Sverige och Frankrike. Madeleine arbetar mycket med problemlösning av komplexa frågeställningar ur ett möjlighetsperspektiv och har en stark tro på att förändring endast kommer till ifrån hårt arbete.

 


gertrudeGertrud Opira
– Vice ordförande

btn_myprofile_160x33

Gertrude arbetar som Head of Administration på sekretariatet för östersjöstaternas råd. Som vice ordförande får hon rollen att biträda ordföranden. Eget ansvarsområde är bidra med att konsolidera AMM strukturer vad gäller avtal, regelverk och rutiner så att den möter alla krav från såväl medlemmar som myndigheter samt vara bollplank och mentor till administrativchefen.

 

 

 

JABOU FOON-Ledamot

jaboufoonbild

 

Ronny Arnberg - ledamot

btn_myprofile_160x33

Ronny har arbetat i över 40 år med hållbar samhällsutveckling hos Borlänge Energi, utöver det har han även varit verksam hos Svenska miljöinstitutet. Internationella relationer, entreprenörskap och ungdomsverksamhet är frågor som Ronny håller varmt om hjärtat

 

 

 

 


REVISORER

 

Ordinarie revisorBert Ytterström – Bert har arbetar som Controller på Vattenfall och har lång och gedigen erfarenhet av ekonomiarbete.

RevisorsuppleantMats Johansson - Mats  har en lång och gedigen erfarenhet av ekonomi- och projektarbete.

 


VALBEREDNING

 

irene
Sammankallande, Irene Opira  LinkedIn

 

 

 


 

STYRELSERÅDGIVARE

 

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Ulla-Britt är civilingenjör i tekniskfysik och har bland annat haft ledande befattningar rörande arbetsmarknadsfrågor inom Volvo Cars och svenskt Näringsliv. Ulla-Britt har även erfarenhet ifrån arbete i Irak och USA, men sedan några år tillbaka arbetar hon främst med styrelsearbete. Hon besitter idag styrelseledamotsposter i Kongberg Auto-motive ASA och Sintercast AB samt är verksam i styrelsemedlem i flertalet publika, privata och statliga bolag. Ulla-Britts fokus och engagemang ligger idag främst inom områdena industri, miljö, och samhälls-utveckling. LinkedIn

Ulla-Britts egna ord om sitt engagemang i AMM:

”Jag är övertygad om att olika erfarenheter gör att vi får bättre utveckling både för företag och samhälle”