Dream Challenge

Home  /  Dream Challenge

Dream Challenge är en tävling där ungas egenmakt, framtidsplanering och privat ekonomi får stå i fokus. Programmet är utformat för att ge färdigheter i alla dess områden men även att stärka kunskaper i t.ex. presentationsteknik, ledarskap och översiktsarbete. Dream Challenge har genomförts sedan 2013 och 500 har fått tagit del utav programmet varav ca 250 har genomgått hela programmet som är frivilligt efter lektionstid.  Vi finns idag i Husby, Akalla, Hjulsta, Rinkeby och Rissne. Utvärderingar visar på att elever känner att de har mer verktyg för att nå sina mål efter programmet, samt att elevernas framtidstro och självkänsla ökar.

Konceptet inkluderar en tävlingsfas där elever under en månads tid arbetar med att ta fram en framtidsplan tillsammans med medarbetare från våra partnerföretag. Efter det erbjuder vi frivilliga program i  personlig utveckling tillsammans med våra samarbetspartners.

För våra partnerföretag innebär Dream Challenge en möjlighet för medarbetare att göra skillnad och bidra till att stärka den sociala hållbarheten i miljonprogrammens förorter. Företag har möjlighet att bygga en god relation i ett tidigt stadium med framtidens ledare, samarbetspartners, kunder och entreprenörer. Programmet är ledarskapsutvecklande och som medarbetare kommer man i kontakt med  en ny målgrupp.

Besök gärna webben för programmet här

Nedan kan du läsa om hur en av våra större partners utformade sitt engagemang i Dream Challenge.

SEB – En Dream Challenge Partner

SEB är en Dream Challenge Partner och har engagerat c.a 60 av sina medarbetare sedan start år 2013 för att vara med ute på skolorna för att coacha och inspirera.  Målet  i programmet är att på bästa sätt visualisera vägen fram till sitt drömyrke. Att förstå aspekter som vilka skolor behöver man gå på, vilka ekonomiska förutsättningar krävs och vilka personliga egenskaper är viktiga att bättra på. SEB’s medarbetare, föreläser, inspirerar och kan även vara jurymedlemmar.  I potten finns mer än bara värdefulla lärdomar utan även prispengar och chans till en praktikplats.

SEB är väldigt nöjda med utfallet av tävlingen som inte bara är en bra chans för personalen att utöva gott ledarskap, utan även en inblick i hur morgondagens anställda ser på framtiden. Hur ser unga i miljonprogrammen på sin omvärld och vad är viktigt för dem när de i sin tur ska välja arbetsgivare eller samarbetspartner. Värdefull information när man i framtiden utformar tjänster, satsningar och kampanjer för att utveckla dessa områden. Utvärderingar har också visat att elever känner sig mer studiemotiverade och företag som SEB är med och gör verklig skillnad.